Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Ekosystemy leśne są środowiskiem licznych gatunków zwierząt łownych (zwierzyny). Zwierzyna w znacznym stopniu oddziałuje na las, stąd ścisły związek leśnictwa z gospodarką łowiecką - łowiectwo jest częścią gospodarki leśnej.

Istotą prawidłowego gospodarowania populacjami zwierzyny jest utrzymanie lub uzyskanie właściwego ich stanu liczebnego, gwarantującego zarówno trwałość tych populacji, jak i trwałość lasu oraz akceptowalny poziomem szkód wyrządzanych przez zwierzynę w uprawach rolnych.

Lp.

Numer obwodu łowieckiego

Dzierżawca - Koło Łowieckie

Powierzchnia obwodu ogółem (ha)

Powierzchnia leśna obwodu (ha)

Udział pow. leśnej

(%)

1.

260

"Knieja" Wrocław

4 230,00

1 834,00

43,36

2.

261

"Jeleń" Jelenia Góra

2 910,00

575,00

19,76

3.

263

"Muflon" Jelenia Góra

3 338,00

385,00

11,53

4.

283

"Łowiec" Wrocław

6 440,00

6 390,00

99,22

5.

284

"Jeleń" Jelenia Góra

3 269,00

2 887,00

88,31

6.

285

"Głuszec" przy Energia Pro

2 620,00

2 300,00

87,79

 

Razem dla Nadleśnictwa

Szklarska Poręba

22807,00

14371

63,01

 

Sarny w zimie mają trudności z dostępem do żeru (fot. Jerzy Majdan).

Gospodarka łowiecka prowadzona jest w oparciu o obwody łowieckie, dla których ustala się Roczne  Plany Łowieckie. Plany te sporządzane są przez dzierżawców obwodów łowieckich (koła łowieckie), po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i podlegają zatwierdzeniu przez nadleśniczego w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim. Obwody łowieckie o zbliżonych warunkach przyrodniczych zostały zgrupowane w Łowieckie Rejony Hodowlane. Dla Łowieckich Rejonów Hodowlanych sporządza się plany wieloletnie (na 10 lat). Nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba jest koordynatorem Regionu VII - Karkonosze, o łącznej powierzchni 80,2 tys. ha ( w tym 43,9 tys. ha pow. leśnej), w skład którego wchodzą także obwody łowieckie położone w nadleśnictwach: Świeradów, "Śnieżka" i Kamienna Góra. Takie rozwiązanie umożliwia prowadzenie prawidłowej gospodarki lokalną populacją jelenia.

Początkowa i docelowa liczebność zwierzyny wg Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego w Nadleśnictwie Szklarska Poręba

Nr obwodu łowieckiego

260

261

263

283

284

285

R-m N-ctwo

Stan na dzień:

15. marca 2007

15. marca 2017

15. marca 2007

15. marca 2017

15. marca 2007

15. marca 2017

15. marca 2007

15. marca 2017

15. marca 2007

15. marca 2017

15. marca 2007

15. marca 2017

15. marca 2007

15. marca 2017

Jeleń

64

46

21

14

14

10

155

160

100

72

138

65

492

367

Muflon

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

30

11

30

Sarna

84

190

180

174

183

200

27

27

97

97

69

69

640

757

Dzik

79

79

17

21

25

31

2

2

31

37

24

30

178

200

Lis

25

20

17

5

29

6

25

20

14

5

25

12

135

68

Jenot

12

15

4

2

4

2

4

2

4

2

4

0

32

23

Borsuk

9

15

3

5

3

2

2

4

4

5

4

12

25

43

Kuna leśna

3

10

2

4

3

2

8

15

2

5

4

10

22

46

Kuna domowa

0

0

2

4

3

2

4

6

2

5

1

0

12

17

Tchórz

3

10

4

4

3

2

4

4

4

5

5

10

23

35

Piżmak

0

0

5

5

6

4

0

0

0

0

10

20

21

29

Zając szarak

14

100

14

30

10

20

21

25

10

15

10

30

79

220

Bażant

0

0

0

0

10

20

0

0

0

0

25

100

35

120

Kuropatwa

0

100

20

0

40

80

0

0

6

20

20

40

86

240

W wydzierżawionych obwodach łowieckich koła łowieckie zajmują się zagospodarowaniem łowisk, uprawą poletek łowieckich oraz dbają o dokarmianie zwierzyny w długim i trudnym do przetrwania okresie zimowym. Do zadań kół łowieckich należy także szacowanie szkód, jakie zwierzyna wyrządza w uprawach rolnych i wypłata odszkodowań poszkodowanym rolnikom. Rolą leśników jest chronienie lasu przed uszkodzeniami wyrządzanymi przez zwierzynę. Znaczne szkody występują nie tylko w uprawach leśnych i młodnikach, gdzie zwierzyna zgryza sadzonki i młode drzewka, lecz także w drzewostanach, w których spałowanie (ogryzanie cienkiej kory przez jelenie) przyczynia się do porażenia drzew chorobami grzybowymi, ułatwia zasiedlanie przez szkodliwe owady, obniża wartość techniczną drewna a nawet powoduje obumieranie drzew. Spałowanie największe rozmiary przybiera w lasach obrębu Piechowice, gdzie zwierzyna licznie bytuje w okresie zimowym po zejściu z wyższych partii gór. W celu zminimalizowania szkód Nadleśnictwo grodzi najcenniejsze uprawy, zabezpiecza młode sadzonki i pnie najwartościowszych drzew środkami chemicznymi a Koła Łowieckie zakładają poletka zgryzowe. W okresie zimowym ścina się także pewną ilość drzew (tzw. drzew ogryzowych) i pozostawia do spałowania. Pomimo wyrządzanych szkód zwierzyna jest nieodłącznym komponentem leśnych biocenoz, niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania.

Muflon. Zwierzyna sprowadzona w Sudety z Sardynii i Korsyki przeszło 100 lat temu (fot. Jerzy Majdan).